پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی (POEN) - فرایند پذیرش مقالات