اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 300
تعداد پذیرش 51
تعداد پذیرش بدون داوری 29
تعداد عدم پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 126

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 9223
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4567
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 49 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 82 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 46 روز
درصد پذیرش 17 %