اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 198

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 46
تعداد مشاهده مقاله 3886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3152
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 128 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 455 روز