اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 150

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 26
تعداد مشاهده مقاله 1552
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 703
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 455 روز