اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 324
تعداد پذیرش 50
تعداد پذیرش بدون داوری 30
تعداد عدم پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 131

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 17
تعداد مشاهده مقاله 535
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 98
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 53 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 192 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 15 %