راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

 

الف) شرایط تدوین و ارسال مقالات

 

رعایت ساختار علمی ( عنوان چکیده ، مقدمه ، بیان مسئله و ضرورت ، سوال یا فرضیه ، روش ، یافته های تحقیق و مباحث تفضیلی ، نتیجه گیری و پیشنهاد ، فهرست منایع به ترتیب حروف الفبا ).

 

  چکیده مقاله حداکثر در 150 تا 250 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

 

      چکیده دربردارنده هدف ، روش و  نتایج تحقیق باشد.

 

      واژه های کلیدی (‌حداکثر 7 واژه ) و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.

 

      مقاله قبلاً چاپ نشده و همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.

 

      عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه علمی ، محل اشتغال ، نشانی کامل ، تلفن ، دورنگار و آدرس پست الکترونیک ، در صفحه ای جدا از متن اصلی نوشته شود .

 

      توضیحات و معادل های خارجی واژه ها و اصطلاحات علمی ، با شماره گذاری در پانویش آورده شود.

 

      فایل مقاله حداکثر در 7500 کلمه ، در محیط word  تایپ شود و از طریق پست الکترونیک eslami@miu.ac.ir en-  ارسال گردد.

 

ب) روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله

 

 

 

      ارجاع به منابع به شیوه درون متنی (APA) است ؛ مثل (مطهری، 1375، ص 71)

 

      اگر از متن ترجمه شده استفاده شده است ، مشخصات ( نام مولف ، سال ترجمه ، شماره صفحه) آورده شود.

 

      فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم می‌شود:

 نام خانوادگی ، نام (‌سال انتشار ) ، عنوان کتاب ، مصحح یا مترجم ، محل نشر : نام ناشر.

 

نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان  مقاله ، عنوان مجله ، دوره ، شماره ، شماره ِ صفحات ابتدا و انتهای مقاله .