تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 112
تعداد نویسندگان 109
تعداد مشاهده مقاله 19,468
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10,308
نسبت مشاهده بر مقاله 173.82
نسبت دریافت فایل بر مقاله 92.04
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 401
تعداد مقالات رد شده 147
درصد عدم پذیرش 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 26
درصد پذیرش 6
زمان پذیرش (روز) 260
تعداد پایگاه های نمایه شده 1
تعداد داوران 63

به استناد مصوبه ۵۸۵ مورخ 1387/6/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه ، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ 1396/1/30 و به شماره نامه ۲۲۱؛ نشریه «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» از شماره ۲ حائز رتبه «علمی ترویجی» گردید.

 

شماره های تماس با نشریه:

025-32133430

025-32133370

 

پست الکترونیک: 

en-eslami@miu.ac.ir

نشانی: قم، بلوار امین، سرسالاریه؛ مجتمع امین؛ بلوک 3 طبقه اول

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، فروردین 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها