پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی (POEN) - اهداف و چشم انداز