فقه مدیریت و الزامات آن

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

چکیده

فقه ‎مدیریت به‎عنوان یکی از شاخه‎های فقه، از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به تولید و عمق‎بخشی ادبیات لازم در حوزه مدیریت اسلامی و غنی‌سازی آن می‌پردازد. فقه مدیریت به دنبال ارائه چارچوب‌های لازم در مدیریت اسلامی است و مباحث علم مدیریت را با رویکرد فقهی و با روش اجتهادی تبیین می­نماید، تا پاسخ‌های علمی و روشمند حاصل شده و در یک منظومه‌ جامع قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه‌ و امکان نظریه‌پردازی و نظام‌سازی مبتنی بر فقه در حوزه مدیریت از دیدگاه اسلام مهیا گردد.
در فقه مدیریت تلاش می‎شود به مدد پیشینه‌ سترگ فقه و روش تحقیق بی‌بدیل آن، به تبیین موضوعات و مسائل اداره اجتماع پرداخته شود و شیوه بررسی این‎گونه مباحث از دیدگاه فقه و با توجه به نظام اداری اسلام در عرصه‌های مختلف عرضه شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که الزامات دانشیِ فقه مدیریت چیست و از کدام ساختار علمی پیروی می‌کند؟ ازاین‌رو تلاش شده است تا با واکاوی مسائل و موضوعات مرتبط فقهی، الزامات دانشیِ فقه مدیریت در میان سایر فقه‌های مضاف تبیین شود و زمینه لازم برای تولید ادبیات متناسب با نظریه‌پردازی و نظام‌سازی اداری از منظر فقه فراهم آید.

کلیدواژه‌ها