گفتمان مقاومت در عرصه بین الملل در اندیشه آیت الله خامنه ‏ای با تأکید بر بیانیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

چکیده

مقاومت به مثابه قدرت است. هرچه کشوری قدرت بیشتری داشته باشد، در برابر تهاجم دشمن، مقاومتِ بهتر و پویاتر و بازدارنده‏تری انجام می‏دهد. از این منظر جبهه مقاومت، جبهه قدرت است و رهبری این جبهه بر عهده ولی فقیه زمان امام خامنه‏ای است؛ از این رو مسئله مقاله حاضر تبیین گفتمان مقاومت با محوریت دیدگاه مقام معظم رهبری امام خامنه‏ای می‏باشد. برای این منظور با استفاده از «چارچوب نظری پرسش‏های بنیادین» که به زبان منطق دانان مسلمان «امهات مطالب یا اسّ المطالب» نامیده شده، با روش اکتشافی- استقرایی تلاش شده تا گفتمان مقاومت از منظر معظم له ارائه شود. محدوده تحقیق ناظر به عرصه بین الملل است که با نگاه به بیانیه گام دوم انتخاب شده است. مقاومت در اندیشه امام خامنه‏ای مفهومی سازه‏ای است و نه بسیط؛ راهی است که نقطه آغاز و پایان و مسیری مشخص و راهزنانی کمربسته و کمین کرده دارد اما راهرو نباید در برابر شیطنت و عداوت آنها از رفتن، متوقف، منحرف یا منصرف شود. پس از مفهوم‏شناسی از ضرورت پیمایش این مسیر از چهار پنجره آموزه‏های قرآنی، آموزه‏های اهل بیت علیهم السلام و آموزه‏های عقلی و عقلایی سخن رفته است، و آنگاه گزیده‏ای از راهکارهای امام خامنه‏ای برای محقق ساختن مقاومت و جلوه‏گر ساختن آن از عالم ذهن به عالم عین تبیین شده است. استفاده از چارچوب ایرانی ـ اسلامی از نوآوری‏های برجسته مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها