راهبردهای فرهنگی مقابله با شیعه هراسی بر اساس الگوی swot

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر همکار پژوهشگاه المصطفی و مدرس دانشگاه

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در چارچوب آموزه های شیعه، مطرح شدن شیعه به عنوان اسلام سیاسی و تضاد منافع قدرتهای بین المللی و برخی قدرتهای منطقه ای، سیاست شیعه هراسی مطرح گردید. اعمال سیاستهای مخرب مداوم در این زمینه توسط قدرت‌های بین المللی و منطقه ای و تعلق اکثریت جامعه ایران و برخی از کشورهای اسلامی به مذهب تشیع، ضرورت بحث از راهبرد مقابله با شیعه هراسی را ایجاب می کند.(ضرورت) بر این اساس مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که جهت مقابله با پدیده شیعه هراسی چه راهبردها و راهکارهایی در عرصه فرهنگی قابل ارائه می باشد؟(سوال اصلی) بر اساس یافته های این مقاله، جهت مقابله با شیعه هراسی راهبردهای فرهنگی نظیر: تاکید بر زمینه های متحد کننده جهان اسلام در چارچوب آموزه های شیعی، تقویت اتحاد شیعیان با محوریت مرجعیت دینی و ولایت فقیه، استفاده از ظرفیت های ارتباطی نوین و فضای مجازی در جهت تبیین آموزه های شیعه، مقاومت در برابر نظام سلطه و همپیمانان منطقه ای آن در چارچوب آموزه های اسلامی و شیعی، بهره گیری از پشتوانه فقهی پویا و غنی شیعه جهت تقویت همگرایی اسلامی، به حاشیه رانی نگاه امنیتی به شیعه با برجسته سازی آموزه های همسازگرا، تقویت دیپلماسی رسانه ای در راستای آگاهی بخشی و تبیین گفتمان عقلانی شیعه و تقویت جریانهای اسلامی معتدل با تاکید بر اعتقادات مشترک قابل توجه می باشد.(یافته) در این مقاله جهت تبیین بحث از "الگوی swot" استفاده شده است.(الگوی تحلیل)

کلیدواژه‌ها