نویسنده = ������ �������������� ������
نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در رابطه بین طلاق عاطفی و کیفیت استفاده از فضای مجازی

دوره 8، شماره 16، بهمن 1400، صفحه 47-25

محمدمهدی صفورائی پاریزی؛ حسن حسن تقییان؛ عباس رضائی ده‌آّبادی