نویسنده = ������������������ ��������
اصول وروش‌‌‌‌های ایجاد صلح فرهنگی در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 73-99

مریم یارمحمدی؛ زهره اخوان مقدم