نویسنده = ������������ ����������������
تأثیرات سیاسی نظریه برخورد تمدن‌ها بر واگرایی جهان اسلام

دوره 4، شماره 8، مهر 1396، صفحه 73-96

محمدعلی میری؛ محمدمهدی صادقی